Bijkedei, Houtigehage 3 april 2004

Zaterdag 3 april was voor veel hondenliefhebbers en Friese Stabij's in het bijzonder, een bijzondere middag.
Het Officiële gedeelte werd gehouden in Dorpshuis de Hugte. Het stond in het teken van de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek 'De Stabij, Bijke in alle opzichten, geschreven door Wiebe Dooper.
Om 13.15 zongen de 'Roefkesjongers' het Bijkelied. Vervolgens waren er toespraken. Eerst door M. Wijnstra van Plaatselijk Belang Houtigehage. Romy las ter onderbreking het Friese gedicht 'de mollenfanger' voor, geschreven door Kees Jongsma in 1949. Het gedicht wordt in het boek beschreven.
Vervolgens sprak NVSW-voorzitter Oene Loopstra, die ook enkele typische Friese kado's aanbood. Wethouder Pultrum uit Houtigehage legde daarna uit, dat de doop van het boek in Houtigehage moest plaatsvinden, vanwege de historie. Er woonden daar begin 1900 mollenvangers, die daarvoor stabij's gebruikten; in de volksmond veelal Bijke genoemd. Nadat Joke Grooteboer haar Stabij Binke de eerste boeken had laten 'opspeuren', kon Wiebe Dooper na een kort verhaal de eerste exemplaren aanbieden aan de wethouder en aan keurmeester en voormalig NVSW-voorzitter Marchinus Hulzebos.
In de diaserie worden de foto's in die volgorde getoond.
Op de laatste foto is het cover van het boek te zien met Fido voorop.

 

 

Na het officiële gedeelte ging het hele gezelschap naar het Wâldhúske (achtergrondfoto), waar de overige belangstellenden inmiddels waren toegestroomd.
Rondom het Wâldhúske, de voormalige woning van mollenvangers, was er gelegenheid verschillende hondenactiviteiten te bekijken of eraan mee te doen. Verder waren er stands van o.a. de NVSW (Ned. Ver. van Stabij en Wetterhounen) en van Smelnes Erfskop.

Er waren Stabij's in vele variëteiten te zien. Bekijk de beelden maar. Mensen die zich oriënteerden op de aanschaf van een Stabijpup en veel foto's maakten, de signering van het boek in het Wâldhúske (niet op de foto). Het interview van Omroep Friesland (?) met Wiebe. De flyball-demonstratie, het apporteren, de stands, het interview met Arina voor het Friesch Dagblad en tot slot de doggy dance.
Na afloop bedankten we de heer Wijnstra van het Plaatselijk Belang voor zijn gastvrijheid. Hij was zeer tevreden over de opkomst en dacht reeds na over een terugkerende Bijkedei-evenement.

We zaten nog niet in de auto, op de terugweg naar Amsterdam, of het begon te regenen.


Meer over de Bijkedei:
- Waldnet.nl: een artikel met een fotopagina.
- En op de site van de gemeente Smallingerland.

- Effekijkebijjan
- NVSW